top of page
Algemene voorwaarden voor support aanvragen.

Onderstaande punten zijn van toepassing op de online support aanvragen welke worden welke worden ingevoerd via de website www.conceptworks.be of welke worden doorgemaild aan support@conceptworks.be.

 1. Conceptworks vraagt de gewenste interventiedata en opleverdata in te geven via het webformulier. Dit is enkel indicatief en kan variëren naargelang het type opdracht, het type onderdeel en de feedback welke ontvangen wordt van de firma / onderaannemer welke de opdracht zal uitvoeren. Conceptworks zal van zodra mogelijk een definitief mogelijke opleverdatum voorstellen. Conceptworks neemt zich voor er alles aan te doen om opdrachten zo snel mogelijk af te handelen.

 2. Van zodra een opdracht aanvaard wordt door Conceptworks en door de opdrachtgever zullen via het ticket alle prestaties getracked worden via een timetracking systeem, dit gebeurt per minuut. Na het afhandelen zullen deze prestaties inclusief de kost voor de herstellingen of nieuwe materialen, gefactureerd worden. Bij iedere factuur zit een gedetailleerd timetrackings rapport welke de prestaties verduidelijken.

 3. Standaard tarief voor verplaatsingen bedraagt 0.75€/km excl. BTW ongeacht de reistijd. Standaard regietarief voor opmetingen, communicatie, tekenwerk of andere prestaties (behalve verplaatsingen) bedraagt 60.00€/hr excl. BTW. Kleine opdrachten welke minder dan een uur in beslag nemen worden gefactureerd aan 1hr (60.00€ excl.BTW).

 4. Bij facturatie gelden steeds de algemene voorwaarden bijgesloten bij de factuur. Betalingstermijnen zijn bindend.

 5. Indien onderdelen dienen opgehaald te worden dienen deze op voorhand gedemonteerd te zijn. Indien de demontage dient uitgevoerd te worden door Conceptworks dient dit op voorhand gecommuniceerd te worden. Werkuren voor demontage worden gefactureerd aan standaard regietarief. Wachttijden omwille van niet gedemonteerde onderdelen worden gefactureerd aan standaard uurtarief.

 6. Bij iedere interventie zal gevraagd worden een werkbon te ondertekenen.

 7. Bij grotere werkzaamheden of indien specifiek beslist door Conceptworks kan er vooraf steeds een offerte voorgelegd worden voor akkoord, voor aanvang van de werkzaamheden.

 8. Het ticket nummer is bindend voor alle communicatie en wordt gebruikt voor het ganse traject. Dit ticket nummer dient gebruikt te worden als enige referentie. Bij facturatie zal hier ook naar verwezen worden.

 9. Informatie over bestaande stukken betreft de materiaalkeuze, hardheid, nabehandeling welke de werking al dan niet kunnen beïnvloeden dienen steeds te worden medegedeeld bij de opdracht.

 10. In geval van twijfel betreft de juistheid van het uit te voeren werk, of in geval van onverwachte omstandigheden tijdens de herstellingswerken / productie heeft Conceptworks het recht om de werkzaamheden stil te leggen voor onbepaalde tijd. Conceptworks houdt zich voor om hier onmiddellijk over te communiceren met de betrokken partijen.

 11. Van onderdelen waarvan de productie opnieuw dient te gebeuren zal Conceptworks steeds eerst een tekening maken van de onderdelen en/of samenstellingen en de deze eerst voorleggen ter goedkeuring. Deze goedkeuring dient bevestigd te worden voor akkoord alvorens de effectieve werkzaamheden uitgevoerd zullen worden.

bottom of page